Skleral Fiksasyon Ameliyatları Ankara

  Skleral fiksasyon ameliyatları Ankara, göz içi lenslerin yerinden oynadığı (dislokasyon) veya gevşediği (subluksasyon) durumlarda yapılan, gelişmiş bir göz ameliyatıdır. Göz içeresinde, göze gelen ışığın kırılmasından ve sarı nokta olarak bilinen özel bölgeye düşmesinden sorumlu, göz merceği veya lens olarak bilinen yapı yer alır. Bu yapı bazen genetik sebeplerden bazen ise gelişimsel sebeplerden gerektiği gibi çalışmayabilir. Bu da bireyin görüş yeteneği ile ilgili sorunlara sebep olur. Bu gibi durumlarda bireyin yeniden işlevsel bir görüş yetisine ve sağlıklı gözlere sahip olabilmesi için göz içi mercek operasyonlarına başvurulur.

  Bu operasyonlar sayesinde zarar görmüş veya yıpranmış olan doğal lensler çıkarılır ve yerlerine yapay göz içi lensler (göz içi mercekler) yerleştirilir. Böylece bireyin görüş yetisiyle ilgili sorunlar ortadan kaldırılmış olur. Bu operasyonun gerçekleştirildiği bazı kişilerde bahsi geçen göz içi lensler zaman içerisinde yerinden oynayabilir veya gevşeyebilirler. Bazı durumlarda ise operasyonun başında, göz içerisinde, lensi yerleştirmeye yetecek kadar doku desteği olmayabilir. Bu gibi durumlarda skleral fiksasyon ameliyatlarına başvurulur. Böylece lenslerin göz içerisinde ideal bir konuma sahip olmaları ve ideal bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri sağlanır. Yazımızın devamında ‘’Skleral fiksasyon ameliyatı ne kadar sürer?’’, ‘’Skleral fiksasyon ameliyatı nasıl yapılır?’’, ‘’Skleral fiksasyon ameliyatı kimlere yapılabilir?’’ ve ‘’Skleral fiksasyon ameliyatı neden yapılır?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara skleral fiksasyon ameliyatı hakkında detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Nilüfer Berker ile iletişime geçebilirsiniz.

  Skleral Fiksasyon Ameliyatı Nedir?

  Skleral fiksasyon ameliyatı, göz içerisinde yapay lensler için yeterli kapsül desteğinin bulunmadığı durumlarda gerçekleştirilen, gelişmiş bir göz ameliyatıdır. Bu ameliyat dikişli ve dikişsiz yöntemlerle yapılabilmektedir. Skleral fiksasyon ameliyatı sayesinde göz içerisinde yer alan ilgili dokuları, göz içi lenslerle uygun olacakları şekilde yeniden düzenlemek mümkün olur. Böylece yapay lensler ile gözler arasında son derece iyi bir uyum kurulmuş, hastanın da görme yetisi iyileştirilmiş olur.

  Göz İçi Lens Nedir?

  Göz içi lensler, göz içi mercekler olarak da bilinen yapay dokulardır. Bu dokular, gözlerde yer alan doğal lenslerin zarar gördüğü ve bireyin görme yetisiyle ilgili ciddi sorunlar yaşadığı durumlarda kullanılırlar. Zarar görmüş lenslerin yerine yerleştirilen göz içi lensler, gözlere gelen ışığı gerektiği gibi kırar ve sarı nokta olarak bilinen göz bölgesine yönlendirirler. Böylece hastalar görüş alanlarındaki cisimleri ve yapıları rahatça görebilirler.

  Skleral Fiksasyon Ameliyatı Neden Yapılır?

  Göz içi lenslerin gerektiği gibi çalışabilmesi veya güvenli bir şekilde gözlere yerleştirilebilmesi için göz içerisinde yeterli kapsül desteği bulunmalıdır. Aksi takdirde göz içi lensler yerlerinden oynayabilir veya son derece gevşek bir yapıya sahip olabilirler. Bu da lenslerin gerektiği gibi çalışmasını ve görevlerini yerine getirmesini engeller. Skleral fiksasyon ameliyatı bu gibi sorunları ortadan kaldırmak amacıyla yapılmaktadır. Böylece hastanın sağlıklı gözlere ve işlevsel bir görüş yetisine sahip olması sağlanmaktadır.

  Skleral Fiksasyon Ameliyatı Kimlere Yapılabilir?

  Skleral fiksasyon ameliyatı hem çocuklara hem de yetişkinlere uygulanabilen bir operasyondur. Bu operasyon öncesinde hastalar detaylı bir değerlendirmeden geçerler. Bu değerlendirme sırasında hem genel sağlıkları hem de göz sağlıkları incelenir. İncelemeler sırasında ultrason çekimlerine, fiziksel muayenelere ve benzer uygulamalara başvurulabilir. Böylece hastanın operasyona uygunluğu detaylı olarak değerlendirilmiş olur.

  Skleral Fiksasyon Ameliyatı Ağrılı Mı?

  Skleral fiksasyon ameliyatı sırasında hastanın ağrı veya rahatsızlık hissi duyması mümkün değildir. Eğer hasta çocuk değilse ve operasyona engel olabilecek bir davranış sergileyeceğinden şüphe edilmiyorsa peribulber anestezi uygulamasına başvurulur. Bununla birlikte hastanın sağlık durumu uygunsa genel anestezi altında da skleral fiksasyon ameliyatı yapılabilir. Bu anestezi türlerinin her ikisinde de hastalar ameliyat sırasında yapılan işlemleri hissetmez ve ağrı hissi duymazlar.

  Skleral Fiksasyon Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

  Skleral fiksasyon ameliyatları sırasında pek çok yönteme başvurulması mümkündür. Ameliyat öncesinde doktor, operasyonun hangi yöntemle, hangi amaç doğrultusunda ve hangi kapsamda yapılacağını planlar. Bu operasyon planlaması yapıldıktan sonra ise hastasını skleral fiksasyon ameliyatının tahmini süresi hakkında detaylı olarak bilgilendirir.

  Skleral Fiksasyon Ameliyatı Nasıl Yapılır?

  Skleral fiksasyon ameliyatı, özel anestezi teknikleriyle birlikte, steril ameliyathane koşulları altında yapılır. Bu operasyon sırasında öncelikle hedef bölge sterilize edilir. Daha sonra ise gözde yer alan doğal lensler özel yöntemler ile çıkarılır. Bu işlemin ardından göz içi lensler, gelişmiş skleral fiksasyon teknikleri yardımıyla gözlere yerleştirilir. Eğer gözde hali hazırda lens bulunmuyorsa direkt olarak, skleral fiksasyon işlemine başvurulur. Bahsi geçen işlemlerin tamamlanması ile birlikte ameliyat son bulur.

  Ankara Skleral Fiksasyon Ameliyatı Fiyatları 2024

  Ankara skleral fiksasyon ameliyatı fiyatları ve benzer konular hakkında detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Nilüfer Berker ile iletişime geçebilirsiniz.


  Call Now Button